Stowarzyszenie Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

„Poznawanie dobrych praktyk w zakresie ekonomizacji działań statutowych”

Email Drukuj PDF

17.07.2018 r. grupa słuchaczy SzUTW wzięła udział w realizacji projektu „Poznawanie dobrych praktyk w zakresie ekonomizacji działań statutowych” Zaczęliśmy od zwiedzania Bytomia Odrzańskiego, naszym przewodnikiem był Przemek Maksymów z Fundacji Przedsiębiorczości Społecznej”. Centrum Bytomia Odrzańskiego jest ładnie zagospodarowane, jest schludnie. W rynku stoi zagadkowa rzeźba, to kocur który podtrzymuje chwiejnego się na nogach jegomościa, jest również kolumnowa fontanna z nagim chłopcem. Dalej ciekawy zabytek, schody rybackie które prowadzą na brzeg Odry.

Więcej…

Projekt “Wnuczęta w dobrych rękach”

Email Drukuj PDF

Projekt „ Wnuczęta w dobrych rękach” to odpowiedź na problem opisany w RPO -Lubuskie 2020, jakim jest wykluczenie społeczno-zawodowe i ubóstwo. Projekt skierowany jest do 210 osób bezrobotnych (w tym emerytów i rencistów), którzy oddalili się od rynku pracy w trakcie opieki nad wnuczętami, a którzy deklarują chęć powrotu do aktywności zawodowej. Dodatkowo w projekcie objętych wsparciem zostanie 210 osób stanowiących najbliższe otoczenie osób bezrobotnych. Założono, że osoby biorące udział w projekcie zdobędą zatrudnienie, założą działalność gospodarczą lub utworzą spółdzielnię socjalną po jego zakończeniu. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach zawodowych w zakresie opieki nad osobą zależną, otrzymają wsparcie specjalistyczne i stypendia szkoleniowe.

Projekt jest działaniem pilotażowym. Będzie realizowany w powiecie strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim i żagańskim.

Słuchacze UTW w Radzie Seniorów

Email Drukuj PDF

6 czerwca 2018r. O godz. 10,00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sali Rycerskiej odbyło się spotkanie Burmistrza z kandydatami na członków rady seniorów, podczas którego została powołana Rada Seniorów Gminy Szprotawa. SzUTW w Radzie Seniorów reprezentują nasze koleżanki: Janina Dziewońska, Wanda Kowalczyk i Zenona Piwtorak.

29 czerwca 2018r. W Ratuszu Sali Rycerskiej odbyło się I posiedzenie Rady Seniorów. Podczas posiedzenia wszyscy członkowie Rady otrzymali od Burmistrza Akty Powołania na członka Rady Seniorów I Kadencji na lata 2018-2022. Następnie przystąpiono do głosowania w celu wybrania przewodniczącego, z-ca przewodniczącego oraz sekretarza do Rady Seniorów.

Wybory były demokratyczne, w tajnym głosowaniu członkowie Rady wybrali:

Przewodniczący Rady - Stanisław Paprocki

V-ce Przewodnicząca - Zenona Piwtorak

Sekretarz - Wanda Wilanowska

Po krótkiej dyskusji, zakończono posiedzenie.

Janina Dziewońska

Dziewiczy rejs super przygoda

Email Drukuj PDF

29.06.2018 roku słuchacze Szprotawskiego UTW udali się w dziewiczy rejs kajakami po rzece Szprotawa. Na przystani kajakowej przy kawiarni „Parkowa” czekały na nas kajaki przygotowane prze p. Grażynkę .Andrzej zbadał grunt, jest głęboko zatem ruszamy po przygodę, następni kajakarze szykują się do rejsu. Wyruszyli przed siebie nie wiedząc co ich czeka. Przeprawa pod pierwszym, drugi, trzecim i następnym mostem , płyniemy dalej. Dopłynęliśmy do mostu koło „Wesołej Kawki” i zawracamy. Z powrotem płynęło się o wiele łatwiej bo z prądem. Pierwszy rejs po rzece udany i mamy nadzieję, że to nie ostatni.

Tekst i zdjęcia:

Suchecki Zbigniew

Więcej…

Strona 6 z 75