Stowarzyszenie Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ostatnie pożegnanie

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo z wielkim smutkiem zawiadamiam, że w poniedziałek w godz. porannych odeszła od nas nasza koleżanka Janeczka Radwańska. Nie ma takich słów, które oddałyby smutek jaki pozostawiła po sobie w naszych sercach. Od zawsze była z nami, od samego początku. Uśmiechnięta, aktywna i bardzo zaangażowana we wszystkie sprawy dotyczące naszego UTW. Uczestniczyła we wszystkich zajęciach, słuchała wykładów, gimnastykowała się, jeździła na wycieczki. Tańczyła - o tak uwielbiała się bawić, obdarowywała wszystkich szczerym i serdecznym uśmiechem, dobrym słowem, pocieszeniem. Recytowała wiersze: nie zapomnimy jej w roli Wołodyjowskiego, którego recytowała z pamięci będąc już w naprawdę sędziwym wieku. Żegnamy Cię Janeczko wszyscy pogrążeni w ogromnym smutku. Będzie nam CIĘ brakowało nasz MAŁY RYCERZU.

Pogrzeb Janeczki w czwartek 16.08.2018r. o godz. 10.30 wystawienie zwłok w kościele parafialnym p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, o godz.11.00 msza św. i intencji zmarłej, po mszy przewiezienie zwłok na cmentarz komunalny.

Całej rodzinie składamy wyrazy współczucia.

W imieniu wszystkich słuchaczy Szprotawskiego UTW Zenona Piwtorak
„Poznawanie dobrych praktyk w zakresie ekonomizacji działań statutowych”

Email Drukuj PDF

17.07.2018 r. grupa słuchaczy SzUTW wzięła udział w realizacji projektu „Poznawanie dobrych praktyk w zakresie ekonomizacji działań statutowych” Zaczęliśmy od zwiedzania Bytomia Odrzańskiego, naszym przewodnikiem był Przemek Maksymów z Fundacji Przedsiębiorczości Społecznej”. Centrum Bytomia Odrzańskiego jest ładnie zagospodarowane, jest schludnie. W rynku stoi zagadkowa rzeźba, to kocur który podtrzymuje chwiejnego się na nogach jegomościa, jest również kolumnowa fontanna z nagim chłopcem. Dalej ciekawy zabytek, schody rybackie które prowadzą na brzeg Odry.

Więcej…

Projekt “Wnuczęta w dobrych rękach”

Email Drukuj PDF

Projekt „ Wnuczęta w dobrych rękach” to odpowiedź na problem opisany w RPO -Lubuskie 2020, jakim jest wykluczenie społeczno-zawodowe i ubóstwo. Projekt skierowany jest do 210 osób bezrobotnych (w tym emerytów i rencistów), którzy oddalili się od rynku pracy w trakcie opieki nad wnuczętami, a którzy deklarują chęć powrotu do aktywności zawodowej. Dodatkowo w projekcie objętych wsparciem zostanie 210 osób stanowiących najbliższe otoczenie osób bezrobotnych. Założono, że osoby biorące udział w projekcie zdobędą zatrudnienie, założą działalność gospodarczą lub utworzą spółdzielnię socjalną po jego zakończeniu. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach zawodowych w zakresie opieki nad osobą zależną, otrzymają wsparcie specjalistyczne i stypendia szkoleniowe.

Projekt jest działaniem pilotażowym. Będzie realizowany w powiecie strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim i żagańskim.

Słuchacze UTW w Radzie Seniorów

Email Drukuj PDF

6 czerwca 2018r. O godz. 10,00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sali Rycerskiej odbyło się spotkanie Burmistrza z kandydatami na członków rady seniorów, podczas którego została powołana Rada Seniorów Gminy Szprotawa. SzUTW w Radzie Seniorów reprezentują nasze koleżanki: Janina Dziewońska, Wanda Kowalczyk i Zenona Piwtorak.

29 czerwca 2018r. W Ratuszu Sali Rycerskiej odbyło się I posiedzenie Rady Seniorów. Podczas posiedzenia wszyscy członkowie Rady otrzymali od Burmistrza Akty Powołania na członka Rady Seniorów I Kadencji na lata 2018-2022. Następnie przystąpiono do głosowania w celu wybrania przewodniczącego, z-ca przewodniczącego oraz sekretarza do Rady Seniorów.

Wybory były demokratyczne, w tajnym głosowaniu członkowie Rady wybrali:

Przewodniczący Rady - Stanisław Paprocki

V-ce Przewodnicząca - Zenona Piwtorak

Sekretarz - Wanda Wilanowska

Po krótkiej dyskusji, zakończono posiedzenie.

Janina Dziewońska

Strona 8 z 77