Korzystamy z doświadczenia innych Uniwersytetów

Drukuj

Na zaproszenie Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku dnia 29.09.2015r. słuchacze Szprotawskiego UTW wyjechali na wycieczkę do Wrocławia. Wycieczka była zorganizowana z projektu „Aktywny senior to dobra lokata” w ramach programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach dalkowskich , miała charakter edukacyjno – integracyjny. Program wycieczki obejmował wizytę we Wrocławskim UTW oraz spotkanie z przedstawicielami Zarządu i rzecznikiem UTW. Spotkanie odbyło się w Auli UTW w bardzo przyjaznej atmosferze, przywitano nas kawą i ciastkami. Rzecznik pani S. Warmus opowiedziała nam w sposób dostępny i wyczerpujący jak działa ich uniwersytet, który ma 39 letni staż i bogate doświadczenia. Prezentacja była uzupełniona wykładem dr E. Nowaczyk, szefem zarządu UTW. UTW Wrocław liczy 771 słuchaczy – seniorów, którzy aktywnie działają. Uniwersytet posiada stałą ofertę edukacyjną w skład, której wchodzą wykłady naukowe 1 x w tygodniu w poniedziałki i zajęcia dodatkowe jak: nauka języków (angielski, niemiecki, grecki, rosyjski, esperanto, włoski), kurs podstawowy obsługi komputera, a także szereg innych zajęć jak taniec, teatr, kabaret itp. Wykłady prowadzą pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym UTW ma swoją siedzibę. Każdy wykład ma szansę na odkrycie nowych pasji i zainteresowań oraz poprawę kondycji psychicznej seniorów. Po spotkaniu spożyliśmy w stołówce akademickiej obiad. Na zakończenie naszego pobytu we Wrocławiu zwiedziliśmy Afrykarium i oglądaliśmy niektóre zwierzęta w ZOO. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do Szprotawy. Mamy nadzieję na współpracę z Wrocławskim UTW oraz korzystanie z ich długoletnich doświadczeń.

Tekst M.R. Łuczyńska