Stowarzyszenie Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"Poczuj się artystą" warsztaty plastyczne

Email Drukuj PDF

18 listopada br. nasza instruktorka Dorota Kamińska każde zajęcia plastyczne poprzedza wstępem, który przybliża temat zajęć. Zaczęła od określenia pojęcia „czym jest sztuka” Najkrócej to piękno widziane przez artystę. Drugi podgląd to „że piękno jest to co kto lubi lub co się komu podoba”. Sztuka to świadoma działalność ludzi przekazujących przy pomocy środków i form swoich odczuć w danej epoce. Tak narodziła się sztuka ludów pierwotnych, sztuka prehistoryczna, ludowa, sztuka dziecka, ewentualnie dzieła powstałe przez przypadek natury, którym człowiek nadał sens istnienia. Jak wszystkie dziedziny życia, sztuka jest również ciągłym ruchem. Powstało coś co dla współczesnych nie miało wartości, czasami wręcz mogło być prymitywne bądź brzydkie teraz nabralo wartości wzrusza, zachwyca, wzbogaca nas. Patrzą na architekturę, w muzeach na rzeźby, obrazy można poznać jak zmieniła się technika, materiał, sposoby wykonania, Dla porównania np. pędzel kiedyś a dziś, farby. Sztuka obrazuje też rozwój cywilizacyjny. Patrząc z boku na nasza pracę, można ocenić, że jest nieudolna, to nie sztuka, ale nas zajmuje. Wyrywa z marazmu, przeciwdziała depresji, komunikuję z zespołem, ćwiczy manualnie, daje nam poczucie estetyki, smaku. Dlaczego więc nie próbować poczuć się „artystą”.

Tekst: Wanda Kukier

Zdjęcia: Bogdan Licimiński